club de baschet Iași

Regulament oficial al campaniei „Share the magic of basketball!”

Organizator: STOMART BE SMART SRL

Articolul 1. Organizatorul. Regulamentul Oficial al Campaniei

1.1. Campania „Share the magic of basketball!” (denumit în continuare „Campania”) este organizat de STOMART BE SMART SRL, cu sediul în Iași, str. Cronicar Mustea, nr. 2, clădire C1 (nr. cadastral 16920 – C1), subsol, CIF: 34355199, număr de înregistrare la Registrul Comerțului J22/630/2015, reprezentat prin Dl. Ovidiu Stochici în calitate de Director General (denumit în continuare „Organizatorul”)

1.2. Campania se derulează conform regulilor din prezentul Regulament.

1.3. Participanții la campanie sunt obligați să respecte termenii și condițiile prezentului Regulament Oficial (denumit in continuare „Regulament”), potrivit celor menționate mai jos.

1.4. Regulamentul este făcut public conform legislației aplicabile din România, fiind disponibil în mod gratuit oricărei persoane online pe https://stomart.basketball/, pe întreaga durată a Campaniei potrivit celor menționate în Articolul 3 al prezentului Regulament.

1.5. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica în orice moment prezentul Regulament, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare numai după publicarea în prealabil a actului adițional modificator. Actul adițional modificator va fi publicat pe Platformele online ante menționate (în completarea Regulamentului Oficial), urmând a fi în acelasi timp disponibil în mod gratuit oricărei persoane conform procedurilor prevăzute la Art. 1.3. de mai sus.

1.6. Organizatorul își rezervă dreptul de a suspenda, înceta și/sau întrerupe oricând desfășurarea Campaniei, fără nicio obligație față de Participanți.

Articolul 2. Durata și zona de desfășurare a Campaniei

2.1. Campania se desfășoară la nivel regional, în Iași.

2.2. Campania este valabilă în intervalul de timp alocat desfășurării fiecărui meci susținut de echipa de seniori STOMART în orașul menționat în articolul 2, în sezonul competițional 2022 – 2023 sau până la momentul epuizării stocurilor promoționale, oricare dintre aceste două evenimente are loc primul.

2.3. Campania se desfășoară în conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica perioada de desfășurare a Campaniei și sistemul de funcționare a Campaniei pe parcursul derulării acesteia, dar nu înainte de a anunta acest lucru public.

Articolul 3. Dreptul de Participare

3.1. Campania este deschisă participării tuturor persoanelor fizice, cu vârsta de peste 13 ani, împliniți înainte de începerea campaniei, cetățeni romani sau cetățeni străini, rezidenți în România, sau cu domiciliul sau reședința, chiar temporară, în România. Pentru evitarea oricărui dubiu, Participantul la Campanie poate fi reprezentat de orice persoană care participa la meciurile jucate de echipa de seniori STOMART la Sala Polivalentă, își face o poză apoi o încarcă la postarea de pe Facebook aferentă campaniei ,,Share the magic of basketball!” din cadrul Campaniei sau la story pe platforma de Instagram în care este menționat contul Organizatorului (@stomart.basketball) și hashtag-ul #ShareTheMagicOfBasketball.

3.2. În acest sens, se poate considera participant orice persoană care deține un bilet sau un abonament activ la cel puțin unul din meciurile de mai sus menționate.

3.3. Participanții pot achiziționa oricâte produse marca STOMART doresc, participarea la Campanie nefiind condiționată de cumpărarea unui anumit număr de produse.

Articolul 4. Condiții de participare în Campanie

Pentru a participa la Campanie, participantul trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

 

  • să își facă o fotografie și să o posteze pe pagina de Facebook STOMART.Basketball în intervalul de timp alocat fiecărui meci, după condițiile menționate în articolul 2;
  • să dea Like sau Follow la conturile de Facebook și Instagram ale Organizatorului.

 

În cadrul fiecărui meci, va fi anunțat un (1) câștigător pe pagina de Facebook STOMART.Basketball. Anunțul va fi realizat la ora 20:00 în ziua în care a avut loc meciul (atunci când meciurile au loc înainte de ora 15:00) sau în maxim 24 de ore de la postarea inițială aferentă Campaniei.

Valoarea fiecărui premiu nu depășește valoarea de 119 RON, astfel câștigarea premiilor nu presupune nicio taxă de impozitare a acestuia.

Articolul 5. Desemnarea Câștigătorului

Câștigătorul va fi ales în funcție de cea mai originală sau frumoasă fotografie și va fi anunțat pe pagina de Facebook STOMART.Basketball și pe story pe Instagram @stomart.basketball.

Premiul va putea fi ridicat de la Sala Polivalentă la următorul meci desfășurat acolo de echipa de seniori STOMART sau de la Sala STOMART, situată pe str. Mitropolit Varlaam 54.

Articolul 6. Răspunderea

6.1. Prin participarea la campanie, toți Participanții sunt de acord și se obligă să respecte și să se conformeze prevederilor prezentului Regulament Oficial, precum și tuturor cerințelor și deciziilor luate de Organizator legate de implementarea prezentei campanii.

6.2. Organizatorul își rezervă dreptul de a exclude definitiv orice participant care, prin comportamentul fraudulos, afectează bunul mers al campaniei sau renumele Organizatorului, respectiv al produselor și serviciilor acestuia.

6.3. Organizatorul nu are nicio obligație de a întreține corespondența cu solicitanții unor revendicări ce apar ulterior acordării efective a premiilor/încetării campaniei, excepție făcând situațiile concrete în care persoanele interesate, în calitatea lor de persoane vizate, își exercita în limitele legale drepturile prevăzute de legislația aplicabilă în materie de protecție a datelor cu caracter personal. Responsabilitatea Organizatorului cu privire la acordarea premiilor este limitată în conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.

6.4. Organizatorul prezentei campanii:

  1. nu este răspunzător pentru deteriorarea, dispariția sau sustragerea premiilor după momentul preluării lor de către Câștigător;
  2. nu este răspunzător de eventualele prejudicii sau daune cauzate de către Câștigători unor terți în legătură cu premiile, indiferent de natura acestor prejudicii;
  3. își rezervă dreptul de a redistribui premiul sau de a nu-l mai distribui în cazul în care Câștigătorul nu validează premiul conform prezentului Regulament Oficial.

6.5. Organizatorul este îndreptățit să ia toate măsurile necesare în scop de prevenire sau sancționare a oricărui caz de fraudă, abuz, tentativă de fraudă sau orice alte activități sau care ar putea afecta desfășurarea, imaginea sau costurile acestei campanii sau care ar putea duce la încălcarea drepturilor terților.

Articolul 7. Datele cu caracter personal

Datele cu caracter personal sunt prelucrate exclusiv în scopul validării câștigătorului, urmând ca ulterior acestea să fie șterse din evidentele STOMART BE SMART SRL.

Prevederile privind protecția datelor cu caracter personal prevăzute în Politica de confidențialitate publicată pe site-ul https://stomart.basketball/ se aplică și în cadrul prezentului Regulament.

Regulamentul Campaniei este disponibil spre consultare pe https://stomart.basketball/, pe toată perioada de desfășurare a Campaniei.

Participarea la această Campanie implica obligativitatea respectării prevederilor prezentului regulament.

 

STOMART BE SMART SRL

Leave a Reply